UK Logistic SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Rm. Valcea, str. Calea Bucuresti, nr. 47B, jud. Valcea, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 38/466/2012, CUI 30674152, ofera servicii postale incluse in sfera serviciului universal, dar si neincluse in sfera serviciului universal avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale.

Dispozitii generale

 1. Servicii poştale – serviciile ce constau în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale.
 2. Colet poştal – trimitere poştală cu greutatea maximă de 50 kg ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială.
 3. Serviciu de trimitere contra ramburs, pe scurt Ramburs – serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de catre destinatar, expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Serviciul ramburs are ca obiect doar trimiteri postale interne. Preluarea trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului ramburs se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Termenul de returnare către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul acestor trimiteri poştale (sumele colectate de la destinatar) este de 7 zile lucratoare de la livrare.
 4. Serviciu confirmare de primire – serviciul poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Serviciul confirmare de primire are ca obiect doar trimiteri postale interne. Termenul de returnare către expeditor sau integrator a dovezii, confirmată în scrisă de destinatar sau persoana autorizată, privind predarea trimiterii poştale care face obiectul acestui serviciu este de 5 zile de la livrare.
 5. Serviciul schimbare destinaţie – serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării înainte de predarea trimiterii, la solicitarea expresă a expeditorului comunicată furnizorului într-un termen convenit în prealabil cu acesta, a destinatarului sau a adresei de livrare, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale.
 6. Serviciul de trimitere cu valoare declarată – serviciu a cărui particularitate consta în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale. Termenul în care poate fi solicitată de expeditor, printr-o metoda agreata, dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, UK Logistic S.R.L. având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale se aplica tuturor contractelor legate de furnizarea de servicii postale, inclusiv in cazurile de neacceptare a trimiterilor postale, cu exceptia cazurilor in care prevaleaza alte dispozitii obligatorii.

Limita maxima admisa a rambursului este de 5.000 lei in cazul persoanelor juridice, respectiv 10.000 lei in cazul persoanelor fizice.

Limita maxima admisa a valorii declarate este 40.000 lei.

Moneda admisa in care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani, in numerar (la adresa expeditor cu avizare ori la un punct de contact) expeditorului sau in cont colector indicat,  in cazul serviciului Ramburs este RON.

Serviciile postale oferite de UK Logistic SRL se pot achita in numerar in lei, sau prin transfer bancar.

Termenul de livrare a trimiterilor postale interne si internationale este de 5 zile lucratoare pentru trimiterile interne si 10 zile lucratoare pentru trimiterile internationale, de la preluarea acestora.

UK Logistic SRL va returna, la adresa expeditorului, cu avizare, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 5 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

Conditii de acceptare pe care trebuie sa le indeplineasca trimiterile postale   

UK Logistic SRL nu accepta preluarea in vederea livrarii a bunurilor periculoase sau interzise, in acord cu specificatiile regulamentelor interne sau internationale referitoare la transport sau servicii aditionale in legatura cu bunurile interzise sau periculoase. Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

Lansarea comenzilor de servicii postale se va face telefonic sau online, iar expeditorul este de acord cu termenii si conditiile UK Logistic SRL, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (AWB).

Fiecare trimitere postala se indentifica printr-un numar unic de transport (AWB).

UK Logistic SRL accepta doar trimiteri postale ambalate si etichetate in mod corespunzator de catre expeditor.

Expeditorului ii revine intreaga responsabilitate pentru ambalarea conforma şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală, sa asigure protejarea bunurilor fragile, sigilarea si etichetarea corecta a trimiterilor postale, cat si acuratetea detaliilor furnizate legate de trimiterea sa. Transportul impune ambalarea astfel incat continutul trimiterilor sa fie suficient protejat fata de manipularea cauzata de echipamentele aferente utilizate, conditii climatice variate, unde este cazul, si manipulare mecanica. Este obligatorie sigilarea exterioara completa a trimiterii folosind banda de sigilare conforma, care sa nu permita accesul la continut fara a lasa urme vizibile.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. UK Logistic S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

UK Logistic S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.). 

Trimiterile postale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de greutate si dimensiuni, respectiv:

 • greutate maxima admisa – 50 kg
 • dimensiuni maxime per latura standard (lungime/latime/inaltime) – 150/ 80/ 80 cm

Secretul trimiterilor este inviolabil. UK Logistic nu va deschide trimiterea postala si  nu va conditiona prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale depusa inchisa. Retinerea, deschiderea si divulgarea continutului trimiterilor postale este permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Expeditorii trimiterilor postale raspund fata de furnizorul de servicii postale pentru eventualele pierderi totale sau parţiale, deteriorări, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de către expeditor (ambalaj necorespunzator). UK Logistic SRL isi rezerva dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale, cand, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale; în acest caz, UK Logistic SRL poate distruge trimiterea poştală cu respectarea legislaţiei aplicabile şi, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului, contractul încetând de drept. Sarcina probei îi revine UK Logistic SRL.

UK Logistic nu isi asuma responsabilitatea veridicitatii informatiilor cu privire la bunurile mentionate de catre expeditor ca reprezentand continutul trimiterii. În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

Trimiterile postale nu trebuie să contina:

 • bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
 • trimiteri postale/ambalaje cu etichete sau inscripții vechi neîndepărtate, inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv cu bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent;
 • bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie si numai pe o portiune de parcurs: arme, munitii, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil etc.;
 • bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare;
 • opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase, produse perisabile, animale vii, etc.

In cazul trimiterilor ce contin produse fragile, daca acestea nu sunt bine ambalate, nu sunt corespunzator protejate, inscripționate cu mențiunea FRAGIL si există certitudinea că nerespectarea specificațiilor cu privire la ambalare poate duce la deterioararea produselor fragile, acestea nu vor fi acceptate de catre UK Logistic SRL. Beneficiarul este unic răspunzator pentru asigurarea dispunerii corecte și a protejării interioare adecvate a conținutului trimiterii, în funcție de fragilitatea sau specificul acestuia.

Termene de pastrare

Termenului de păstrare în vederea predării către destinatar a trimiterii poştale care nu a putut fi predată destinatarului (termenul de păstrare conform avizului emis destinatarului) este de 5 zile lucratoare si nu implica plata unor tarife suplimentare. Avizul va cuprinde cel puţin următoarele:

• data avizării destinatarului;

• perioada de păstrare a trimiterii poştale la dispoziţia destinatarului;

• denumirea, adresa şi programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicată trimiterea poştală

In cazul in care trimiterea postala nu poate fi predata destinatarului si nici returnata expeditorului aceasta va fi pastrata in depozitele UK Logistic SRL timp de 9 luni de la data preluarii. Pentru orice pastrare a trimiterii postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului UK Logistic SRL va percepe un tarif de 1 leu/zi, incepand din prima zi după expirarea termenelor de avizare. Daca in cele 9 luni de zile, expeditorul sau destinatarul nu revendica trimiterea postala, aceasta va trece fara nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea UK Logistic SRL.

Mecanismul de solutionare a plangerilor

         UK Logistic SRL a stabilit un mecanism de solutionare a plangerilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, sustragerea, distrugerea partiala, totala sau deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor. Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de despagubire.

Obiectul plangerii il poate constitui: 

 1. pierderea, furtul, distrugerea/deteriorarea totala sau partiala a trimiterilor postale
 2. nerespectarea termenelor de predare/retur sau accesorii a trimiterilor postale, conform contractului si specificatiilor serviciului ales
 3. conduita profesionala a reprezentantilor UK Logistic
 4. orice alte obiectii referitoare la calitatea serviciilor prestate

Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale.

UK Logistic SRL se obliga a solutiona  reclamatia prealabila in termen de 30 de zile de la data introducerii acesteia, prin emiterea unei rezolutii de solutionare.

Expeditorul sau destinatarul, nemultumit de serviciile oferite poate formula o reclamatie scrisa prin depunere personala la sediul UK Logistic SRL, prin e-mail la adresa contact@uklogistic.ro, sau o poate trimite in plic prin intermediul serviciului postal cu confirmare de primire, la adresa sediului din Rm. Valcea, str. Campului, nr. 15A, camera 26, parter, jud. Valcea. Fiecare reclamatie primeste un numar de inregistrare care va fi comunicat reclamantului prin aceeasi metoda prin care a fost trimisa reclamatia, sau printr-o alta metoda solicitata expres in reclamatie.

Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la UK Logistic SRL toate dovezile pe baza carora isi intemeiaza pretentiile, in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (copii scrisoare de transport (AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, sa puna la dispozitie ambalaj/produs pentru expertiza etc.). Reclamatia se analizeaza si se solutioneaza individual, pentru fiecare trimitere postala in parte.

UK Logistic SRL raspunde  în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne:

– cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

– cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, UK Logistic SRL răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:

– cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, UK Logistic SRL răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

UK Logistic SRL răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale din domeniul poştal la care România este parte, excepţie făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri internaţionale, situaţie în care va răspunde corespunzător legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

UK Logistic SRL este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

– utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

– trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar/expeditor, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

Plata despagubirii se va face in maxim 30 zile de la data emiterii rezolutiei de solutionare favorabila, in numerar in lei, la casieria de la sediul UK Logistic SRL, sau prin transfer bancar in contul indicat de clientul pagubit.

În caz de nerespectare a termenelor (livrare, retur etc) astfel stabilite în cuprinsul acestui document, aferente serviciile poştale, UK Logistic SRL răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful incasat pentru furnizarea serviciului in cauza.

În cazul în care reclamaţia adresată UK Logistic SRL nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a UK Logistic SRL, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi UK Logistic SRL, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

UK Logistic SRL colecteaza si livreaza trimiterile prin mijloace proprii, precum si prin intermediul punctelor de acces apartinand subcontractorilor.